News

Në këtë faqe do të publikohen informacione dhe njoftime në lidhje me të rejat në fushën e aviacionit në hapësirën e Republikës së Shqipërisë. Do të paraqiten edhe njoftime nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Albkontrollit

Përditësime

Çdo përditësim që lidhet me fushën e aviacionit civil dhe që prek edhe aviacionin e mjeteve fluturuese pa pilot dhe çdo zhvillim të ri në këtë sektor. Po ashtu do të përditësohen informacionet lidhur me platformën e monitorimit të droneve. 

© 2021 - 2023 Albadron

G D P R