PROJEKT I MUNDËSUAR NGA MINISTRIA E SHTETIT PËR MBROJTEN E SIPËRMARRJES

PROJEKTI STARTUP

Aplikacion dhe digjitalizim për menaxhimin e droneve
në hapësirën ajrore ne përputhje me
rregulloren mbi dronet

Projekt inovacioni

Projekti parashikon krijimin e nivelit të parë digjital të monitorimit të droneve aktivë në hapësirën ajrore. Bazuar në hartat aktuale të zonave të fluturimit për të gjithë mjetet e fluturimit, ky aplikacion do të mundësojë transmetimin e informacioneve të nevojshme për të gjithë operatorët e droneve duke i ndihumar ato të respektojnë rregullat e përdorimit të hapësirës ajrore. 

Për të hyrë në aplikacion

Klientët

Institucionet shtetërore:

ANSP (Air Navigation Service Provider). P.sh. Albcontrol

CAA (Civil Aviation Authority) P.sh. Autoriteti i Aviacionit Civil

Drone Operators. P.sh. AKMC (Autoriteti Kombëtar i Mbrojtjes Civile)

Drone Operators. P.sh. biznese të ndryshme që përdorin dronet

© 2021 - 2023 Albadron

G D P R