Ekipi Ynë

Adrian Haxhiaj

CEO

Me një eksperiencë 30 vjeçare në fushat e Business Development, ICT, Sales&Marketing për kompani ndërkombëtare. Prej disa vitesh i dedikuar fushës së inovacionit në sektorin e UAS. Expert në aspektet ligjore dhe rregullative për dronet. I specializuar në fushat e trainimit. Iniciator i shkollës së parë për të rinjtë në Shqipëri dhe lektor i jashtëm në këtë fushë pranë kolegjit Harry Fultz. Anëtar aktiv i disa nga shoqatave ndërkombëtare më të angazhuara në fushën e droneve.

Enejda Prifti

Legal & Marketing Manager

E specializuar në fushën humanitare.Njohëse e fushës ndërkombëtare ligjore dhe rregullatore të aviacionit e dronëve. E pajisur me çertifikata nga UN dhe A1/A3

Pjesëmarrëse në trajnime dhe konferenca ndërkombëtare rreth Project Management, Technology law dhe Air Mobility

Erion Mema

Operator Droni

Ekspert në operimin e droneve me eksperiencë disavjeçare në fushën e filmimeve, fotografive dhe inspektimeve. Me qindra orë fluturim dhe projekte për shumë klientë dhe për pasionin e tij.

Njohës i teknologjisë së IT-së dhe përpunimit të videove dhe fotografive, 3D designer. Expert në trajnimin dhe konsulencën teknike për sistemet UAS. I pajisur me çertifikatën e BE-s  A1/A3. Ekspert në fushën e fotogrametrisë dhe planifikimit të misioneve për matje gjeodezike me dron

© 2021 - 2023 Albadron