SHKOLLA E DRONEVE PËR TË RINJTË

Albadron në bashkëpunim me Institutin dhe Kolegjin Harry Fultz, ka ngritur klasën profesionale për organizimin e kurseve në fushën e avionic dhe droneve

Teori

IMG20220621180611

Një nga shtyllat kryesore është transmetimi i njohurive teorike ku përfshihen:

  • Njohuri të përgjithshme në fushën e aviacionit
  • Njohuri mbi rregulloret
  • Njohuri mbi dronet dhe komponentet
  • Njohuri mbi rastet ku mund të përdoren dronet

Praktikë

Komponenti i praktikësh përmbledh këto fusha:

  • Praktikë me dronet. Brenda më klasë dhe jashtë në terren
  • Montimi dhe çmontimi i elementëve të dronit
  • Fluturime sipas programit të hartuar nga shkolla

Ushtrime

IMG20220621180631

Ushtrime në programet e droneve

  • Njohja e gjuhës dhe programeve që përdoren nga dronet dhe për dronet
  • Ushtrime duke krijuar misione të ndryshme
 

© 2021 - 2023 Albadron